Йога Нидра

“Колкото по – високо издигате енергията на живота във вашето физическо същество, толкова по-издигнато ще бъде вашето съзнание. Онова, което е приятно за по- нисшите чакри, не е добро за по-висшите”.

“Душата преживява себе си чрез тялото, но си взима и почивка чрез съня. Йога нидра е будност на съзнанието, по време на утихналост на сетивността на тялото.”

Нийл Доналд Уолш